اینم یه مار خوش خط و خال...
مار اینجوری دیدید؟؟؟
حالا که دیدی نظر یادت نره!